Eucharistisch mirakel van Boxtel-Hoogstraten, Nederland, 1380

Eucharistisch mirakel van Boxtel-Hoogstraten, Nederland, 1380

Dit mirakel gebeurde in 1380, toen priester Eligius Van den Aker in de Sint-Petruskerk van Boxtel de Heilig Mis aan het opdragen was. Eligius stootte per ongeluk op het Driekoningenaltaar de kelk om met het Heilig Bloed dat uit witte wijn was geconsacreerd. De corporaaldoek en de altaardoek werden met rode vlekken gekleurd. Na het … Lees verder

Feest van de H. Kruisverheffing: Waardigheid van het Kruis

Feest van de H. Kruisverheffing: Waardigheid van het Kruis

Vandaag willen we een preek geven van Eerwaarde Kannunik D’Hoop ter gelegenheid van deze feestdag. Ter gelegenheid van het feest der Kruisverheffing, beminde parochianen, zullen wij u verhalen hoe het H. Kruis, waarop de Zaligmaker het zoenoffer heeft opgedragen, eerst wedergevonden, en nadien in eer hersteld en verheven is geweest. Ziehier dan wat wij daarover … Lees verder