Het Heilig Misoffer is de Liefde der liefdes – wie kan dit bevatten?

De Heilige Mis – het moment van de consecratie, het heiligste moment – is waar Jezus zich totaal geeft, en is niets anders dan het uiterste Liefdesbewijs van Jezus, de Mensgeworden Zoon van God. Toen Hij dit Sacrament instelde tijdens het Laatste Avondmaal, gaf Hij zich totaal, net zoals hij daags erop zich totaal zou … More Het Heilig Misoffer is de Liefde der liefdes – wie kan dit bevatten?

Visioenen van de Zalige Anna Katharina Emmerick over de Kerk

  Anna Katharina Emmerick werd geboren op 8 september 1774 te Flamschen bij Coesfeld in Westfalen. Haar ouders waren arme boeren en tot haar achtentwintigste bleef zij hen behulpzaam. Op haar vijfde hoedde zij vee. In haar twaalfde levensjaar, in 1786, deed zij haar Eerste Heilige Communie, waarna zij als dienstmeisje verhuurd werd aan een … More Visioenen van de Zalige Anna Katharina Emmerick over de Kerk

Wat te doen? Tentoonstelling over Eucharistische Mirakelen in Nederland en België

Vanaf zondag 22 oktober 2017  kunt u in de abdij van Gistel een korte tentoonstelling bezichtigen over Eucharistische Mirakelen in Nederland en België. In de periode van de 13de tot de 17de eeuw vonden er  7 Eucharistische Mirakelen in België en 10 in Nederland plaats. Vele van deze mirakelen zijn geheel in de vergetelheid geraakt. … More Wat te doen? Tentoonstelling over Eucharistische Mirakelen in Nederland en België

13 oktober 2017: 100ste verjaardag van het Zonnewonder te Fatima

13 oktober 2017 is de honderdste verjaardag van de laatste verschijning van O.L.Vrouw in Fatima. Op die dag vond het zonnewonder plaats als teken van de echtheid van de verschijning, maar ook als waarschuwing voor de naderende straf indien de mensheid zich niet zou bekeren. Twaalf dagen later zou de rampzalige Oktoberrevolutie in Rusland plaatsgrijpen, … More 13 oktober 2017: 100ste verjaardag van het Zonnewonder te Fatima

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis: Les 5 – Die geboren is uit de Maagd Maria

Uitleg van de plaat 1. In het midden van de plaat, wordt het kind Jezus geboren in de stal te Betlehem. Maria, zijn Moeder, en de heilige Jozef, zijn voedstervader, bewijzen Hem alle mogelijke diensten. Bij de kribbe waarin het Kind rust, zien we een os en een ezel die zich daar volgens de overlevering … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis: Les 5 – Die geboren is uit de Maagd Maria

23 september: Sterfdag en Feest van de H. Pater Pio

Pater Pio van Pietrelcina, geboren Francesco Forgione, spirituele erfgenaam van Sint‑Franciscus van Assisi, was de eerste priester die op zijn lichaam de stigmata van de kruisiging vertoonde. Reeds bij leven gekend als “gestigmatiseerde broeder” zette pater Pio, aan wie de Heer bijzondere bovennatuurlijke gaven had geschonken, zich totaal in voor het heil van de zielen. … More 23 september: Sterfdag en Feest van de H. Pater Pio

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis: Les 4 – Die ontvangen is van de Heilige Geest

Mysterie van de menswording 1. Het mysterie van de menswording is verwoord in het tweede en in het derde artikel van de geloofsbelijdenis. Het is het mysterie hoe de Zoon van God mens is geworden. 2. God de Zoon heeft de menselijke natuur aangenomen. In het maagdelijk lichaam van Maria, zijn moeder, heeft Hij een … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis: Les 4 – Die ontvangen is van de Heilige Geest

Eucharistisch mirakel van Boxtel-Hoogstraten, Nederland, 1380

Dit mirakel gebeurde in 1380, toen priester Eligius Van den Aker in de Sint-Petruskerk van Boxtel de Heilig Mis aan het opdragen was. Eligius stootte per ongeluk op het Driekoningenaltaar de kelk om met het Heilig Bloed dat uit witte wijn was geconsacreerd. De corporaaldoek en de altaardoek werden met rode vlekken gekleurd. Na het … More Eucharistisch mirakel van Boxtel-Hoogstraten, Nederland, 1380