Ik vraag om jullie gebed om Jezus ‘te redden’

Nee, ik weet het wel, Jezus is onze Redder, maar ik wil Jezus in zijn heilig Sacrament redden/ laten weghalen uit een museumdepot. Korte geschiedenis In Middelburg gebeurde in 1374 in het Augustijnerklooster aldaar een Eucharistisch Mirakel, toen iemand in staat van doodzonde te Communie ging en op de hostie beet. De Hostie veranderde in … More Ik vraag om jullie gebed om Jezus ‘te redden’

Het Sterrenkransje of het Kroontje van de Allerheiligste Maagd

✵ Het Sterrenkransje ✵ Kroontje van de Allerheiligste Maagd Inleiding: Laat toe dat ik U prijs, o gezegende Maagd. Verleen mij sterkte tegen Uw vijanden. Geloofsbelijdenis Onze Vader… Wij herdenken Uw… Goddelijk Moederschap. Wees gegroet… ongerepte Maagdelijkheid. Wees gegroet… onbevlekte Ontvangenis en Uw smetteloos leven. Wees gegroet… gehele rijkdom van deugden en eigenschappen. Wees gegroet… … More Het Sterrenkransje of het Kroontje van de Allerheiligste Maagd

Evolutie? De kwestie van “levende fossielen”

Het bewijs dat de aarde jong is, vloeit voort uit het fossielenbestand. Alle fossielen zijn niet ouder dan 6000 jaar, ondanks wat de vele “geleerde” wetenschappers hierover beweren. Bewijs is dat zacht weefsel (zoals rode bloedcellen en collageencellen en proteïnen zoals keratine en collageen) wordt teruggevonden in zogenaamde miljoenen jaren oude fossielen en de fossielen … More Evolutie? De kwestie van “levende fossielen”

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 9: Die opgevaren is ten hemel

1. Deze woorden: “die opgestegen is ten hemel”, betekenen dat Jezus Christus, veertig dagen na zijn verrijzenis, door zijn eigen macht ten hemel is opgestegen, in de aanwezigheid van een groot aantal van zijn leerlingen. 2. Voor zijn Hemelvaart was Jezus Christus in de hemel als God, maar niet als mens. Sinds zijn Hemelvaart is … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 9: Die opgevaren is ten hemel

Uit de Navolging van Christus: Godvruchtige aansporing tot de H. Communie – Hoofdstuk 2 en 3

De Navolging van Christus Vierde traktaat – Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie “Komt allen tot Mij die uitgeput onder lasten gebukt gaat; en Ik zal u rust en verkwikking geven,” zegt de Heer (Mt. 11 : 28). “Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld” (Joh.  … More Uit de Navolging van Christus: Godvruchtige aansporing tot de H. Communie – Hoofdstuk 2 en 3

“Eerherstel voor het leed dat Mij wordt aangedaan”

Ik wil graag even de boodschappen van ‘Eerherstel’ aanbevelen, dit zijn boodschappen die gegeven werden door Jezus en de H. Maagd aan een anonieme ziel, waarvan priester W. Tant de geestelijke leider is. Deze priester draagt elke dag in een klein kapelletje in Gits (bij Hooglede, Roeselare – in België) de H. Mis op, voorafgegaan … More “Eerherstel voor het leed dat Mij wordt aangedaan”

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 8: En de derde dag verrezen uit de doden

1. Deze woorden: “de derde dag verrezen uit de doden”, betekenen dat Jezus Christus, op de derde dag van zijn dood, zijn ziel met zijn lichaam verenigde; levend werd; en verheerlijkt uit zijn graf opstond. Dit deed Hij door de uitwerking van zijn almacht. 2. Het lichaam had geen drie volle dagen in het graf … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 8: En de derde dag verrezen uit de doden

Staan of knielen?

Welke houding dienen wij aan te nemen tegenover het Heilig Sacrament? Blijven we rechtstaan of knielen we? Nog te vaak zie ik mensen, vaak gelovigen, die wel zouden kunnen knielen, maar het toch niet doen. Eerbied voor wereldse koningen In vroegere tijden knielden de hofdienaren, de ridders, de knechten en uiteindelijk alle onderdanen neer voor … More Staan of knielen?