Beloften van de H. Maagd aan zwangere vrouwen

Vrijdag – 8 september – is het feest van de geboorte van de Moeder van God. De Zalige Anna Katharina Emmerick verhaalt op 7 december 1821: Ik heb veel betreffende de H. Brigitta gezien en er werden mij tal van openbaringen medegedeeld, welke deze heilige met betrekking tot de ontvangenis en de geboorte der H. … More Beloften van de H. Maagd aan zwangere vrouwen

De Heilige Augustinus over seksualiteit

Adam en Eva verloren controle over hun genitaliën “Het was niet gepast dat dit schepsel zou blozen over het werk van zijn Schepper. Maar door een rechtvaardige straf, was de ongehoorzaamheid van hun genitaliën het gevolg van de ongehoorzaamheid van de eerste mens, voor welke ongehoorzaamheid ze bloosden toen ze hun schaamdelen bedekten met vijgenbladeren, … More De Heilige Augustinus over seksualiteit

Vragen en antwoorden over het christelijk huwelijk

Hoe kan ik de juiste levenspartner vinden? Het is in ons verankerd, we willen geluk en voor bijna een ieder van ons geldt ook we willen het samen met een partner. De meeste mensen associëren ‘alleen zijn’ met ongelukkig of in ieder geval niet compleet. Dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn, maar in … More Vragen en antwoorden over het christelijk huwelijk

Jezus spreekt over het Sacrament van het Huwelijk

“De gezinnen die geen gezinnen zijn en voortkomen uit grove mislukkingen die vanuit de familiale kern uitdeinen naar de maatschappij en de wereldvrede in gevaar brengen, zijn die gezinnen waarin God niet heerst, maar alleen de wellust en het eigenbelang en zo kindschap aangaan met Satan. Geschapen op een basis van wellusten en eigenbelang kunnen … More Jezus spreekt over het Sacrament van het Huwelijk

Uit de Openbaringen van de H. Brigitta van Zweden over het huwelijk

De engelen geven woorden van lof aan God, en over hoe kinderen geboren zouden worden als onze eerste ouders niet hadden gezondigd en over hoe God door Mozes wonderen toonde aan het volk en later door zijn eigen komst en over de perversie van lichamelijk huwelijk in deze tijd en over de voorwaarden van het … More Uit de Openbaringen van de H. Brigitta van Zweden over het huwelijk

Leer van Jezus over het huwelijk en de kuisheid

1. Onontbindbaarheid van het huwelijk Uit de H. Schrift (Mattheüs 19,3-9): Er kwamen farizeeën op Hem af om Hem op de proef te stellen. Ze zeiden: ‘Is het een man geoorloofd zijn vrouw te verstoten om een willekeurige reden?’ Hij gaf ten antwoord: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper hen vanaf het begin mannelijk … More Leer van Jezus over het huwelijk en de kuisheid