Spring naar inhoud

Categorie: Het Heilig Sacrament

Over het Heilig Misoffer en het Priesterschap

De Zalige Anna Katharina Emmerick kreeg in de laatste helft van augustus 1820 uitgebreide visioenen van de mysteriën van het Heilig Misoffer, van de voorafbeeldingen daarvan in de oude tijd, […]

Litanie der eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament

Hier volgt een weinig bekende, vergeten Litanie, namelijk de ‘Litanie der eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament’, genomen uit “Onderwysinge ende gebeden Voor de Gedurige Aanbiddinge van het Alderheyligste Sacrament des […]

Communie op de tong

Vanaf de jaren 1960 werd in de lage Europese landen de Communie in de hand ingevoerd. Enkele bisschoppen hadden hierop aangedrongen, waaronder ook kardinalen zoals kardinaal Suenens. Dit was in rechtstreekse ongehoorzaamheid […]