Spring naar inhoud

Categorie: Het Heilig Sacrament

Over de handcommunie

Ik heb reeds eerder geschreven dat de crisis in de Katholieke Kerk terug te brengen is naar een gebrek aan geloof in en eerbied voor Jezus in het Heilig Sacrament. […]