Ik vraag om jullie gebed om Jezus ‘te redden’

Nee, ik weet het wel, Jezus is onze Redder, maar ik wil Jezus in zijn heilig Sacrament redden/ laten weghalen uit een museumdepot. Korte geschiedenis In Middelburg gebeurde in 1374 in het Augustijnerklooster aldaar een Eucharistisch Mirakel, toen iemand in staat van doodzonde te Communie ging en op de hostie beet. De Hostie veranderde in … More Ik vraag om jullie gebed om Jezus ‘te redden’

Uit de Navolging van Christus: Godvruchtige aansporing tot de H. Communie – Hoofdstuk 2 en 3

De Navolging van Christus Vierde traktaat – Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie “Komt allen tot Mij die uitgeput onder lasten gebukt gaat; en Ik zal u rust en verkwikking geven,” zegt de Heer (Mt. 11 : 28). “Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld” (Joh.  … More Uit de Navolging van Christus: Godvruchtige aansporing tot de H. Communie – Hoofdstuk 2 en 3

Staan of knielen?

Welke houding dienen wij aan te nemen tegenover het Heilig Sacrament? Blijven we rechtstaan of knielen we? Nog te vaak zie ik mensen, vaak gelovigen, die wel zouden kunnen knielen, maar het toch niet doen. Eerbied voor wereldse koningen In vroegere tijden knielden de hofdienaren, de ridders, de knechten en uiteindelijk alle onderdanen neer voor … More Staan of knielen?

Tentoonstelling Eucharistische Mirakelen van Nederland en België in het Oude Klooster Maleizen

Vanaf 19 december 2017 kunt u in het Oude Klooster Maleizen de tentoonstelling bezichtigen over de Eucharistische Mirakelen in Nederland en België. In de periode van de 13de tot de 17de eeuw vonden er 7 Eucharistische Mirakelen in België en 10 in Nederland plaats. Vele van deze mirakelen zijn geheel in de vergetelheid geraakt. De … More Tentoonstelling Eucharistische Mirakelen van Nederland en België in het Oude Klooster Maleizen

Uit de Navolging van Christus: Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie – Hoofdstuk 1

De Navolging van Christus Vierde traktaat – Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie “Komt allen tot Mij die uitgeput onder lasten gebukt gaat; en Ik zal u rust en verkwikking geven,” zegt de Heer (Mt. 11 : 28). “Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld” (Joh.  … More Uit de Navolging van Christus: Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie – Hoofdstuk 1

Extasen van heiligen tijdens de H. Mis – en miraculeuze Communies

Extasen tijdens de Heilige Mis De H. Franciscus Xaverius (+1552) ervoer een lange extase toen hij op missie was in India. Hij was van plan om met de vicekoning enkele zaken te regelen. Toen zijn assistent, Andreas, naar hem toe gezonden werd om hem daaraan te herinneren, vond hij hem zittend op een lage stoel … More Extasen van heiligen tijdens de H. Mis – en miraculeuze Communies

De Eucharistische Rozenkrans

De Eucharistische Rozenkrans werd door de Engel Rafaël in 1995 geopenbaard aan Alan Ames, een begenadigde ziel uit Australië die sinds zijn bekering in 1993 een bloeiend apostolaat heeft opgebouwd. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, wordt deze hieronder meegedeeld. Hoe de Heer de Eucharistische Rozenkrans meedeelde Blijde mysteries Eerste mysterie: De engel Gabriël brengt … More De Eucharistische Rozenkrans

De H. Juliana van Cornillon en het ontstaan van Sacramentsdag

Vandaag, donderdag 15 juni, is het Sacramentsdag. Deze feestdag valt steeds op de 2de donderdag na het hoogfeest van Pinksteren. Het ontstaan van deze feestdag is terug te brengen naar Luik, in het jaar 1246, toen Juliana van Cornillon er met Gods hulp in sloeg om de bisschop te overtuigen dit feest in te stellen … More De H. Juliana van Cornillon en het ontstaan van Sacramentsdag

Een terugkeer naar de eerbied van vroeger is noodzakelijk

Gisteren tijdens de Mis, na de Communie, kwam deze zin in mijn hoofd: “Een terugkeer naar de eerbied van vroeger is noodzakelijk.” Ik en mijn vrouw zaten geknield tijdens de consecratie, maar we moesten ons in bochten wringen om net nog de H.H. Gedaanten te kunnen aanschouwen tijdens de opheffing. Ik dacht toen: moest iedereen … More Een terugkeer naar de eerbied van vroeger is noodzakelijk