Uit de Navolging van Christus: Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie – Hoofdstuk 1

De Navolging van Christus Vierde traktaat – Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie “Komt allen tot Mij die uitgeput onder lasten gebukt gaat; en Ik zal u rust en verkwikking geven,” zegt de Heer (Mt. 11 : 28). “Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld” (Joh.  … More Uit de Navolging van Christus: Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie – Hoofdstuk 1

Extasen van heiligen tijdens de H. Mis – en miraculeuze Communies

Extasen tijdens de Heilige Mis De H. Franciscus Xaverius (+1552) ervoer een lange extase toen hij op missie was in India. Hij was van plan om met de vicekoning enkele zaken te regelen. Toen zijn assistent, Andreas, naar hem toe gezonden werd om hem daaraan te herinneren, vond hij hem zittend op een lage stoel … More Extasen van heiligen tijdens de H. Mis – en miraculeuze Communies

De Eucharistische Rozenkrans

De Eucharistische Rozenkrans werd door de Engel Rafaël in 1995 geopenbaard aan Alan Ames, een begenadigde ziel uit Australië die sinds zijn bekering in 1993 een bloeiend apostolaat heeft opgebouwd. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, wordt deze hieronder meegedeeld. Hoe de Heer de Eucharistische Rozenkrans meedeelde Blijde mysteries Eerste mysterie: De engel Gabriël brengt … More De Eucharistische Rozenkrans

De H. Juliana van Cornillon en het ontstaan van Sacramentsdag

Vandaag, donderdag 15 juni, is het Sacramentsdag. Deze feestdag valt steeds op de 2de donderdag na het hoogfeest van Pinksteren. Het ontstaan van deze feestdag is terug te brengen naar Luik, in het jaar 1246, toen Juliana van Cornillon er met Gods hulp in sloeg om de bisschop te overtuigen dit feest in te stellen … More De H. Juliana van Cornillon en het ontstaan van Sacramentsdag

Een terugkeer naar de eerbied van vroeger is noodzakelijk

Gisteren tijdens de Mis, na de Communie, kwam deze zin in mijn hoofd: “Een terugkeer naar de eerbied van vroeger is noodzakelijk.” Ik en mijn vrouw zaten geknield tijdens de consecratie, maar we moesten ons in bochten wringen om net nog de H.H. Gedaanten te kunnen aanschouwen tijdens de opheffing. Ik dacht toen: moest iedereen … More Een terugkeer naar de eerbied van vroeger is noodzakelijk

Eerbied en geloof tegenover de Eucharistische Jezus

Preek gehouden door Mgr. J. Gijsen bij gelegenheid van het jaarlijks Sacramentsfeest op donderdag 2 juni 1983 in de Basiliek van het Allerheiligste Sacrament te Meerssen (Nederland). Op deze feestdag van het Allerheiligste Sacrament bent u hier in deze basiliek samengekomen om uw geloof en vertrouwen in de Eucharistische Jezus te tonen en te versterken. … More Eerbied en geloof tegenover de Eucharistische Jezus

De kracht van permanente aanbidding

Van 2008 tot 2010 stond Ciudad Juárez in noord-Mexico op de lijst van de meest gevaarlijke steden ter wereld, ten gevolge van drugs- en bendegerelateerd geweld. Nu wordt de stad, door een dramatische ommekeer, veiliger beschouwd dan verschillende Amerikaanse steden, zoals Baltimore en New Orleans. Vader Patrico Hileman gelooft dat de verandering komt door Eucharistische … More De kracht van permanente aanbidding

Warme oproep om lid te worden van het Broederschap van Eerherstel aan het H. Sacrament

Een tijdje geleden lanceerde ik een website over het Heilig Sacrament. http://eerherstelheiligsacrament.org Ik heb deze in de tussentijd heel wat bijgewerkt en verbeterd. Hier willen wij de devotie en de liefde tot het Allerheiligste Sacrament bevorderen; alsook de mensen aansporen om eerherstel te brengen vanwege de talloze beledigingen en heiligschennissen die Jezus dagelijks moet ondergaan … More Warme oproep om lid te worden van het Broederschap van Eerherstel aan het H. Sacrament