Uit de geschriften van de H. Margareta-Maria – Hoofdstuk XX

De ziel moet zich een welgevallen heiligdom trachten te maken voor het Heilig Hart van Onze Heer Jezus Christus. Ziehier het verhaal van een uitstekend gunstbewijs waarmee de heilige werd vereerd op de dag van Hemelvaart: “Toen men zich naar het klooster begaf om het ogenblik te eren waarop Onze Heer ten hemel steeg, bevond … More Uit de geschriften van de H. Margareta-Maria – Hoofdstuk XX

Uit de geschriften van de H. Margareta-Maria

Wie het best weet zwijgen, zal er het best door worden onderwezen. Jezus tot Margareta-Maria Alacoque: “Heb aldus inwendig het stilzwijgen lief, spreek weinig tot de schepselen, veel tot God, door uw werken, door te lijden en te handelen uit liefde voor Hem. Bewaar al uw in- en uitwendige zintuigen in het Heilig Hart van … More Uit de geschriften van de H. Margareta-Maria