Spring naar inhoud

Categorie: Heiligen

Mededeling: filmnamiddag over Marthe Robin

Mededeling van de gebedsgroep Kleine Zielen in Brugge (België): Op zondag 15 januari 2017 houden wij met de gebedsgroep Legioen Kleine Zielen afd. Brugge onze jaarlijkse nieuwjaarsviering, dit rond een […]

Een brief van Pater Damiaan

Ongeveer zes maanden na zijn aankomst op Molokai vond pater Damiaan de tijd om een brief te schrijven aan zijn broer. “Het heeft God behaagd om je onwaardige broer uit […]

De helderziendheid van de H. Pater Pio

Voorvallen tijdens de biecht De moordenaar Treffend is volgende gebeurtenis: een moordenaar, aan wie zijn geweten geen rust liet, ging op zekere dag bij pater Pio biechten en hoopte door […]

Uit de brieven van de Heilige Pater Pio

Pater Pio deelde in de brieven aan zijn geestelijke leider enkele van zijn ervaringen mee. In zijn brief van 7 april 1913 aan pater Agostino schreef hij: “Vrijdagmorgen was ik […]

De Heilige Tekla, maagd en martelares

De Zalige Anna Katharina Emmerick verhaalt op 22 en 23 september 1821 het volgende: Toen ik gisteren Tekla’s relikwie ontving, zag ik de heilige uit de hoogte tot mij nederdalen, […]