Skip to content

Categorie: Heiligen

De H. Vincentius a Paulo

In 1885, op aanvraag van 400 bisschoppen, prelaten en algemene oversten van congregaties werd Sint Vincentius a Paulo door Paus Leo XIII uitgeroepen tot patroon van alle werken van liefdadigheid […]

Video’s van de Heilige Pater Pio

Authentieke videobeelden van Pater Pio die de Heilige Mis viert: Andere zeldzame videobeelden van Pater Pio: Film over het leven van de Heilige Pater Pio (verkorte versie, Italiaans met Engelse […]

Mededeling: filmnamiddag over Marthe Robin

Mededeling van de gebedsgroep Kleine Zielen in Brugge (België): Op zondag 15 januari 2017 houden wij met de gebedsgroep Legioen Kleine Zielen afd. Brugge onze jaarlijkse nieuwjaarsviering, dit rond een […]