Spring naar inhoud

Categorie: Heiligen

De H. Vincentius a Paulo

In 1885, op aanvraag van 400 bisschoppen, prelaten en algemene oversten van congregaties werd Sint Vincentius a Paulo door Paus Leo XIII uitgeroepen tot patroon van alle werken van liefdadigheid […]

Video’s van de Heilige Pater Pio

Authentieke videobeelden van Pater Pio die de Heilige Mis viert: Andere zeldzame videobeelden van Pater Pio: Zeldzame beelden van P. Pio die de H. Mis opdraagt: