Spring naar inhoud

Categorie: Heiligen

Mirakels verricht door de H. Pater Pio

Het is moeilijk te definiëren wat een mirakel is. Laten we een mirakel beschouwen als een bovennatuurlijke gebeurtenis. Of kunnen we zeggen: een mirakel is een gebeurtenis waarin de wetten […]

De bilocatie van de H. Pater Pio

Bilocatie is in feite het gelijktijdig aanwezig zijn op twee verschillende plaatsen. De christelijke traditie is rijk aan bilocatieverhalen. Vele heiligen ontvingen die gave, onder wie ook pater Pio. Hier […]

De 22 Heilige Martelaren van Oeganda

Eerst in het midden der 19de eeuw dringen koene reizigers door in het geheimzinnige en onbekende binnenland van Afrika. Eén der schoonste zwarte rijken die ze er ontdekten is Oeganda. […]