Over de devotie tot en de werking van relikwieën

Vandaag gedenken we alle heiligen van de Kerk – het is immers Allerheiligen. Eén van de wijzen waarop de heiligen worden vereerd, is door middel van relikwieën. Relikwieën zijn vandaag de dag redelijk in de vergetelheid geraakt. In kerken worden ze zelden nog ter verering aan de gelovigen aangeboden. Vaak liggen ze in een oude … More Over de devotie tot en de werking van relikwieën

23 september: Sterfdag en Feest van de H. Pater Pio

Pater Pio van Pietrelcina, geboren Francesco Forgione, spirituele erfgenaam van Sint‑Franciscus van Assisi, was de eerste priester die op zijn lichaam de stigmata van de kruisiging vertoonde. Reeds bij leven gekend als “gestigmatiseerde broeder” zette pater Pio, aan wie de Heer bijzondere bovennatuurlijke gaven had geschonken, zich totaal in voor het heil van de zielen. … More 23 september: Sterfdag en Feest van de H. Pater Pio

De H. Juliana van Cornillon en het ontstaan van Sacramentsdag

Vandaag, donderdag 15 juni, is het Sacramentsdag. Deze feestdag valt steeds op de 2de donderdag na het hoogfeest van Pinksteren. Het ontstaan van deze feestdag is terug te brengen naar Luik, in het jaar 1246, toen Juliana van Cornillon er met Gods hulp in sloeg om de bisschop te overtuigen dit feest in te stellen … More De H. Juliana van Cornillon en het ontstaan van Sacramentsdag

Uit het leven van de Zalige Pater Valentinus Paquay (het heilig paterke van Hasselt)

Zijn godsvrucht tot Maria Men kan niet berekenen hoe dikwijls pater Valentinus in een uur of op een dag de woorden “Ave Maria” uitsprak. Het miraculeuze beeld van de H. Maagd, Virga Jesse, dagtekent uit de veertiende eeuw. De Minderbroeders verrichtten de heilige diensten in de kapel waar dit wonderbeeld berustte. In die kapel heeft … More Uit het leven van de Zalige Pater Valentinus Paquay (het heilig paterke van Hasselt)

Mededeling: filmnamiddag over Marthe Robin

Mededeling van de gebedsgroep Kleine Zielen in Brugge (België): Op zondag 15 januari 2017 houden wij met de gebedsgroep Legioen Kleine Zielen afd. Brugge onze jaarlijkse nieuwjaarsviering, dit rond een koffietafel en een (DVD)film . De film gaat dit jaar over “ het mysterie van Marthe Robin ” Een zalige kersttijd gewenst en de beste … More Mededeling: filmnamiddag over Marthe Robin