Spring naar inhoud

Categorie: gebeden

Allerheiligen

Vandaag is het Allerheiligen en gedenken we alle heiligen die reeds bij God in de hemel zijn – de Zegepralende Kerk. Het is vandaag dan ook goed om eens een […]

Communiegebed van de H. Pater Pio

Gebed om te bidden na de H. Communie, samengesteld door de H. Pater Pio: Blijf bij mij, Heer, want het is nodig dat Gij aanwezig blijft, zodat ik U niet […]

Kroontje van het Kostbaar Bloed

Kroontje van het Kostbaar Bloed (zoals geopenbaard aan de H. Maria Magdalena van Pazzi) Op de grote kralen van de rozenkrans: Eeuwige Vader, ik offer U op door het Onbevlekt […]

De devotie van de drie Weesgegroetjes

De devotie van de drie weesgegroetjes is een devotie die door heel wat heiligen werd bevorderd, en bestaat uit het (geknield) bidden van drie Weesgegroetjes in de ochtend, als men […]

Oproep tot eerherstel

Gisteren vernam ik dat er een grote heiligschennis werd gepleegd in het heiligdom van Lourdes. Een zekere Franse “beeldende kunstenares” poseerde naakt vóór de grot, met enkel een blauwe sluier […]

De Goddelijke Barmhartigheid

Op 22 februari 1931 verscheen Jezus aan de H. Zr. Faustina zoals op de afbeelding hierboven, en Hij sprak tot haar “Maak een schilderij van de voorstelling die u ziet, met het onderschrift […]

Groetenis tot Maria

15 augustus is het Hoogfeest van Maria Ten Hemel-opneming. Vorig jaar haalden wij de visioenen van de Zalige A.K. Emmerick aan, die verhalen over deze wondere gebeurtenis. Wij willen u […]

Litanie van het Kostbaar Bloed

Juli is traditioneel de maand toegewijd aan het Kostbaar Bloed. Ik wil de lezers nog deze litanie meegeven: Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm […]

Litanie voor de zielen in het Vagevuur

O Heer erbarm U over de lijdende zielen en help: Mijn lieve ouders en voorouders, Mijn Jezus, barmhartigheid! Mijn zusters en naaste verwanten, Al mijn geestelijke en materiële weldoeners, Allen […]