Het Sterrenkransje of het Kroontje van de Allerheiligste Maagd

✵ Het Sterrenkransje ✵ Kroontje van de Allerheiligste Maagd Inleiding: Laat toe dat ik U prijs, o gezegende Maagd. Verleen mij sterkte tegen Uw vijanden. Geloofsbelijdenis Onze Vader… Wij herdenken Uw… Goddelijk Moederschap. Wees gegroet… ongerepte Maagdelijkheid. Wees gegroet… onbevlekte Ontvangenis en Uw smetteloos leven. Wees gegroet… gehele rijkdom van deugden en eigenschappen. Wees gegroet… … More Het Sterrenkransje of het Kroontje van de Allerheiligste Maagd

Bron van Geluk – 15 gebeden door de Heer geopenbaard aan de H. Brigitta

De vijftien gebeden geopenbaard door Onze Heer Jezus Christus aan de Heilige Brigitta in de kerk van Sint-Paulus te Rome. Door het dagelijks verrichten van deze oefeningen draagt men in een jaar zoveel gebeden, Onze Vaders en Weesgegroeten op, als de goddelijke Zaligmaker slagen heeft gekregen tijdens zijn smartelijk Lijden. In verband met deze openbaring … More Bron van Geluk – 15 gebeden door de Heer geopenbaard aan de H. Brigitta

Groetenis tot Maria

15 augustus is het Hoogfeest van Maria Ten Hemel-opneming. Vorig jaar haalden wij de visioenen van de Zalige A.K. Emmerick aan, die verhalen over deze wondere gebeurtenis. Wij willen u dit keer een mooi gebed meegeven, geschreven door de Belgische Pater Paulus Luyckx (+ 1896), die ook bekend was als de grote wonderdoener (vanwege de … More Groetenis tot Maria

Litanie voor de zielen in het Vagevuur

O Heer erbarm U over de lijdende zielen en help: Mijn lieve ouders en voorouders, Mijn Jezus, barmhartigheid! Mijn zusters en naaste verwanten, Al mijn geestelijke en materiële weldoeners, Allen die mij door hun vriendschap nabij waren, Allen die ik liefde of gebed verschuldigd ben, Allen die ik nadeel of schade berokkend heb, Allen die … More Litanie voor de zielen in het Vagevuur