Skip to content

Categorie: gebeden

De Goddelijke Barmhartigheid

Op 22 februari 1931 verscheen Jezus aan de H. Zr. Faustina zoals op de afbeelding hierboven, en Hij sprak tot haar “Maak een schilderij van de voorstelling die u ziet, met het onderschrift […]

Groetenis tot Maria

15 augustus is het Hoogfeest van Maria Ten Hemel-opneming. Vorig jaar haalden wij de visioenen van de Zalige A.K. Emmerick aan, die verhalen over deze wondere gebeurtenis. Wij willen u […]

Litanie van het Kostbaar Bloed

Juli is traditioneel de maand toegewijd aan het Kostbaar Bloed. Ik wil de lezers nog deze litanie meegeven: Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm […]

Litanie voor de zielen in het Vagevuur

O Heer erbarm U over de lijdende zielen en help: Mijn lieve ouders en voorouders, Mijn Jezus, barmhartigheid! Mijn zusters en naaste verwanten, Al mijn geestelijke en materiële weldoeners, Allen […]