Spring naar inhoud

Categorie: Feestdagen en Kerkelijk jaar

Wat geven wij aan Jezus?

Preek van zondag 5 januari in de basiliek van Dadizele.  Aangezien het morgen het feest van Driekoningen is, stel ik voor om wat voorsprong te nemen. Op een mooie dag […]

Het genadeuur op 8 december

Deze zondag, op 8 december, vieren wij het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria. Wie dat wenst kan een genadeuur houden van 12 tot 13 uur, […]

4 mei: feest van de H. Lijkwade

  4 mei is het Feest van de H. Lijkwade. Op deze dag kan men een volle aflaat verdienen door te Biecht en te Communie te gaan en de (een […]

Zalig Pasen!

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena, vroeg in de morgen – het was nog donker – bij het graf en zag dat de steen van het […]

De H. Vincentius a Paulo

In 1885, op aanvraag van 400 bisschoppen, prelaten en algemene oversten van congregaties werd Sint Vincentius a Paulo door Paus Leo XIII uitgeroepen tot patroon van alle werken van liefdadigheid […]

De boodschap van de Engel aan Maria

Op 25 maart 1821 sprak A.K. Emmerick: Ik heb in de afgelopen nacht de boodschap als kerkelijk feest gezien en ontving nogmaals met beslistheid de verklaring dat de H. Maagd […]

Zalig Kerstfeest!

Ik wens alle lezers van harte een Zalig Kerstfeest! Moge uw hart ook dit jaar het kribbeke zijn waar het Kindje Jezus zich te rusten kan leggen.

Feest van de Heilige Kruisverheffing

14 september is het feest van de Heilige Kruisverheffing. Het Heilig Kruis werd gevonden door Sint-Helena, de moeder van Keizer Constantijn de Grote. Omstreeks 324 maakte zij een pelgrimstocht naar […]

Feest van de H. Aartsengel Michaël

Gebed van de H. Paus Leo XIII tot de H. Aartsengel Michaël (werd gebeden na iedere H. Mis; na het 2e Vat. Concilie werd dit afgeschaft): H. Aartsengel Michaël, verdedig […]