Spring naar inhoud

Categorie: Feestdagen en Kerkelijk jaar

Wat geven wij aan Jezus?

Preek van zondag 5 januari in de basiliek van Dadizele.  Aangezien het morgen het feest van Driekoningen is, stel ik voor om wat voorsprong te nemen. Op een mooie dag […]

Het genadeuur op 8 december

Deze zondag, op 8 december, vieren wij het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria. Wie dat wenst kan een genadeuur houden van 12 tot 13 uur, […]

4 mei: feest van de H. Lijkwade

  4 mei is het Feest van de H. Lijkwade. Op deze dag kan men een volle aflaat verdienen door te Biecht en te Communie te gaan en de (een […]

Zalig Pasen!

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena, vroeg in de morgen – het was nog donker – bij het graf en zag dat de steen van het […]

De H. Vincentius a Paulo

In 1885, op aanvraag van 400 bisschoppen, prelaten en algemene oversten van congregaties werd Sint Vincentius a Paulo door Paus Leo XIII uitgeroepen tot patroon van alle werken van liefdadigheid […]