Feest van de H. Kruisverheffing: Waardigheid van het Kruis

Vandaag willen we een preek geven van Eerwaarde Kannunik D’Hoop ter gelegenheid van deze feestdag. Ter gelegenheid van het feest der Kruisverheffing, beminde parochianen, zullen wij u verhalen hoe het H. Kruis, waarop de Zaligmaker het zoenoffer heeft opgedragen, eerst wedergevonden, en nadien in eer hersteld en verheven is geweest. Ziehier dan wat wij daarover … More Feest van de H. Kruisverheffing: Waardigheid van het Kruis

De H. Juliana van Cornillon en het ontstaan van Sacramentsdag

Vandaag, donderdag 15 juni, is het Sacramentsdag. Deze feestdag valt steeds op de 2de donderdag na het hoogfeest van Pinksteren. Het ontstaan van deze feestdag is terug te brengen naar Luik, in het jaar 1246, toen Juliana van Cornillon er met Gods hulp in sloeg om de bisschop te overtuigen dit feest in te stellen … More De H. Juliana van Cornillon en het ontstaan van Sacramentsdag

Mededeling: vanaf 1 januari 2017 elke 1ste zondag van de maand Tridentijnse Mis in Basiliek van Dadizele

Vanaf zondag 1 januari zal er elke eerste zondag van de maand om 9u een H.Mis volgens de buitengewone vorm van de Romeinse Liturgie worden opgedragen in de basiliek van Dadizele. De Heilige Mis wordt opgedragen door kanunnik de Martin van het Instituut Christus Koning en Hogepriester. Deze congregatie is opgericht in 1990 en sterk … More Mededeling: vanaf 1 januari 2017 elke 1ste zondag van de maand Tridentijnse Mis in Basiliek van Dadizele

Feest van de Heilige Kruisverheffing

14 september is het feest van de Heilige Kruisverheffing. Het Heilig Kruis werd gevonden door Sint-Helena, de moeder van Keizer Constantijn de Grote. Omstreeks 324 maakte zij een pelgrimstocht naar Jeruzalem en liet opgravingen doen, waarbij naast het kruis ook de grafkelder ontdekt zou zijn. Hierover werd voor het eerst bericht in 325 door Eusebius … More Feest van de Heilige Kruisverheffing