Spring naar inhoud

Categorie: Feestdagen en Kerkelijk jaar

4 mei: feest van de H. Lijkwade

  4 mei is het Feest van de H. Lijkwade. Op deze dag kan men een volle aflaat verdienen door te Biecht en te Communie te gaan en de (een […]

Zalig Pasen!

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena, vroeg in de morgen – het was nog donker – bij het graf en zag dat de steen van het […]

De H. Vincentius a Paulo

In 1885, op aanvraag van 400 bisschoppen, prelaten en algemene oversten van congregaties werd Sint Vincentius a Paulo door Paus Leo XIII uitgeroepen tot patroon van alle werken van liefdadigheid […]

De boodschap van de Engel aan Maria

Op 25 maart 1821 sprak A.K. Emmerick: Ik heb in de afgelopen nacht de boodschap als kerkelijk feest gezien en ontving nogmaals met beslistheid de verklaring dat de H. Maagd […]

Zalig Kerstfeest!

Ik wens alle lezers van harte een Zalig Kerstfeest! Moge uw hart ook dit jaar het kribbeke zijn waar het Kindje Jezus zich te rusten kan leggen.