Spring naar inhoud

Categorie: Feestdagen en Kerkelijk jaar

De H. Vincentius a Paulo

In 1885, op aanvraag van 400 bisschoppen, prelaten en algemene oversten van congregaties werd Sint Vincentius a Paulo door Paus Leo XIII uitgeroepen tot patroon van alle werken van liefdadigheid […]

De boodschap van de Engel aan Maria

Op 25 maart 1821 sprak A.K. Emmerick: Ik heb in de afgelopen nacht de boodschap als kerkelijk feest gezien en ontving nogmaals met beslistheid de verklaring dat de H. Maagd […]

Zalig Kerstfeest!

Ik wens alle lezers van harte een Zalig Kerstfeest! Moge uw hart ook dit jaar het kribbeke zijn waar het Kindje Jezus zich te rusten kan leggen.

Feest van de Heilige Kruisverheffing

14 september is het feest van de Heilige Kruisverheffing. Het Heilig Kruis werd gevonden door Sint-Helena, de moeder van Keizer Constantijn de Grote. Omstreeks 324 maakte zij een pelgrimstocht naar […]