Uit de dromen van Don Bosco: De Deugd van Zuiverheid

Don Bosco vertelt: ’t Gebeurde tijdens de nacht tussen de 14de en de 15de juni. ‘k Had mij ter ruste begeven en was een weinig ingedoezeld als plots een zware slag op de beddeplank mij wakker schrok. Ik richtte mij halvereind, keek langs alle kanten rond doch zag niets. ‘k Heb zeker gedroomd, peinsde ik, … More Uit de dromen van Don Bosco: De Deugd van Zuiverheid

Visioenen van de Zalige Anna Katharina Emmerick over de Kerk

  Anna Katharina Emmerick werd geboren op 8 september 1774 te Flamschen bij Coesfeld in Westfalen. Haar ouders waren arme boeren en tot haar achtentwintigste bleef zij hen behulpzaam. Op haar vijfde hoedde zij vee. In haar twaalfde levensjaar, in 1786, deed zij haar Eerste Heilige Communie, waarna zij als dienstmeisje verhuurd werd aan een … More Visioenen van de Zalige Anna Katharina Emmerick over de Kerk

De priesters moeten hun boord weer dragen en de gelovigen moeten weer knielen tijdens de consecratie

Dat was de boodschap die ik korte tijde geleden in een droom aan een priester vertelde. De priester in kwestie bestaat wellicht niet, maar dat doet niet terzake. In die droom die ik had was ik vurig aan het pleiten voor de terugkeer naar de traditie. Ik voelde een bovennatuurlijke gewaarwording, alsof het de H. … More De priesters moeten hun boord weer dragen en de gelovigen moeten weer knielen tijdens de consecratie

Visioenen over de H. Mis uit de openbaringen van Pater Johannes Reus S.J. (deel 2)

Toen Pater Reus bij het begin van de heilige Mis plechtig het kruisteken maakte en daarbij sprak: “In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,” was dit voor hem geen loutere formaliteit. Hij wist dat met dit kruisteken de geheimenisvolle hernieuwing van het kruisoffer begint tot eer van de allerheiligste Drievuldigheid. … More Visioenen over de H. Mis uit de openbaringen van Pater Johannes Reus S.J. (deel 2)

Visioenen over de H. Mis uit de openbaringen van Pater Johannes Reus S.J. (deel 1)

Uit de openbaringen van de grote mystieker Pater Johannes Reus S.J. in de oorspronkelijke taal met kerkelijke goedkeuring gepubliceerd door E.H. Alfons Weigl. Pater Reus werd waardig bevonden het genaderijkste mysterie van ons geloof ongesluierd met zijn ziel te aanschouwen – dat wil zeggen op een geestelijke niet aan de zintuigen gebonden manier – en … More Visioenen over de H. Mis uit de openbaringen van Pater Johannes Reus S.J. (deel 1)

Uit de dromen van Don Bosco: Dominiek Savio, de Godsgezant (2)

Vervolg: Het hemels gewaad Gaandeweg was ik weer tot mijzelf gekomen en beschouwde thans vol bewondering de schoonheid van Savio en zijn gezellen. Na een ogenblik hernam ik: -‘Waarom draagt ge zulk een witte en schitterende mantel?’ Savio antwoordde niet, maar het koor begon te zingen onder begeleiding van al die instrumenten. ‘Ipsi Habuerunt Lumbos … More Uit de dromen van Don Bosco: Dominiek Savio, de Godsgezant (2)

Uit de dromen van Don Bosco: Dominiek Savio, de Godsgezant (1)

In de avond van 22 oktober 1876 riep Don Bosco de gehele communiteit bijeen in de spreekkamer der leerlingen. Eerst zei hij dat de dromen ons in de slaap overkomen en dat we er dus geen al te grote betekenis aan moeten geven, maar dat men er dikwijls iets uit leren kan. Daarna vervolgde hij: … More Uit de dromen van Don Bosco: Dominiek Savio, de Godsgezant (1)