Het Heilig Misoffer is de Liefde der liefdes – wie kan dit bevatten?

De Heilige Mis – het moment van de consecratie, het heiligste moment – is waar Jezus zich totaal geeft, en is niets anders dan het uiterste Liefdesbewijs van Jezus, de Mensgeworden Zoon van God. Toen Hij dit Sacrament instelde tijdens het Laatste Avondmaal, gaf Hij zich totaal, net zoals hij daags erop zich totaal zou … More Het Heilig Misoffer is de Liefde der liefdes – wie kan dit bevatten?

Extasen van heiligen tijdens de H. Mis – en miraculeuze Communies

Extasen tijdens de Heilige Mis De H. Franciscus Xaverius (+1552) ervoer een lange extase toen hij op missie was in India. Hij was van plan om met de vicekoning enkele zaken te regelen. Toen zijn assistent, Andreas, naar hem toe gezonden werd om hem daaraan te herinneren, vond hij hem zittend op een lage stoel … More Extasen van heiligen tijdens de H. Mis – en miraculeuze Communies

De Heilige Mis – Overwegingen in woord en beeld

Het woord “mysterie zegt al, dat het bij het Heilig Misoffer om dingen gaat die je met de ogen niet kunt zien en die je niet kunt aftasten, maar die toch echte, bovennatuurlijke, wonderbare, ons geheel en al vervullende waarheden zijn. Met woord en penseel werd getracht om een indruk te geven van deze heerlijke, … More De Heilige Mis – Overwegingen in woord en beeld

Na de Communie zijn wij een levend tabernakel – een moment van stilte en aanbidding is dan ook gepast

Toen Jezus Mens werd, werd Maria een levend tabernakel. Uit de visioenen van de Zalige A.K. Emmerick: “Toen de Engel verdwenen was, zag ik de H. Maagd geheel in geestvervoering in zichzelf verzonken en ik zag, dat zij de menswording van de beloofde Verlosser als een kleine, menselijke lichtgestalte waaraan alle ledematen, zelfs de vingertjes, … More Na de Communie zijn wij een levend tabernakel – een moment van stilte en aanbidding is dan ook gepast

Visioenen over de H. Mis uit de openbaringen van Pater Johannes Reus S.J. (deel 4)

Uitwerking van deze vereniging met God In talrijke, veelzijdige visioenen werd de uitwerking van de heilige Communie aan de dienaar Gods aanschouwelijk getoond: zoals het steeds dieper één worden met Christus, maar ook het mede gekruisigd zijn met Hem, de innige levensgemeenschap met de allerheiligste Drievuldigheid. Luisteren we naar enkele belangrijke getuigenissen van de pater: … More Visioenen over de H. Mis uit de openbaringen van Pater Johannes Reus S.J. (deel 4)

Visioenen over de H. Mis uit de openbaringen van Pater Johannes Reus S.J. (deel 3)

Meer dan eens zag Pater Reus bij de consecratiewoorden “tot vergeving van de zonden” het heilig Bloed naar alle kanten overvloeien. Op 12 september 1942 stelde Pater Reus vast: “Bij de opheffing van de heilige gedaanten, de heilige Hostie en de kelk, had ik de gewoonte de plechtige handeling die op zichzelf de aanbidding beoogt … More Visioenen over de H. Mis uit de openbaringen van Pater Johannes Reus S.J. (deel 3)