Spring naar inhoud

Categorie: Catechese

CATECHESE: Over het Vaderschap van God

5de les Mech. Catech. 1ste art.: Ik geloof in… de Vader In onze voorgaande onderwijzing over het Symbolum, beminde parochianen, hebben wij gezien wat het Geloof ons leert over God, […]

CATECHESE: Over het bestaan van God

5de Les, Mech. Catech. I Art.: Ik geloof in God… Zondag zegde ik u, beminde parochianen, wat geloven is; nu komen wij aan de uitlegging der woorden: ‘Ik geloof in […]

CATECHESE: Over de eeuwigheid

15de en 41ste Les, Mech. Cat. Gepredikt op den 4de Zondag na Pasen. XIIde Art: Ik geloof in het eeuwig leven Vado ad eum qui misit me, et nemo ex […]

CATECHESE: Over het Geloof

(3de en 4de les, Mech. Catech.) 1ste Artikel: Ik geloof In de vorige onderrichting hebben wij geleerd dat alle Christenen verplicht zijn het Symbolum (Geloofsbelijdenis) te kennen en dikwijls op […]

Over het Kruisteken

(2de Les, Mech. Catechismus) Ik wil u vandaag enige woorden zeggen over een zaak die u bekend is, die gij dagelijks doet, maar die nochtans bij velen misschien niet genoegzaam […]