Spring naar inhoud

Categorie: Catechese

CATECHESE: Over de eeuwigheid

15de en 41ste Les, Mech. Cat. Gepredikt op den 4de Zondag na Pasen. XIIde Art: Ik geloof in het eeuwig leven Vado ad eum qui misit me, et nemo ex […]

CATECHESE: Over het Geloof

(3de en 4de les, Mech. Catech.) 1ste Artikel: Ik geloof In de vorige onderrichting hebben wij geleerd dat alle Christenen verplicht zijn het Symbolum (Geloofsbelijdenis) te kennen en dikwijls op […]

Over het Kruisteken

(2de Les, Mech. Catechismus) Ik wil u vandaag enige woorden zeggen over een zaak die u bekend is, die gij dagelijks doet, maar die nochtans bij velen misschien niet genoegzaam […]