Spring naar inhoud

Categorie: Bezinning

Wie zondigt, misdoet tegen de Liefde

Toen één van de Farizeeën aan Jezus vroeg wat het voornaamste gebod is, antwoordde Hij: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en […]

Advent: een bezinning

Het is Advent, een tijd om tot bezinning te komen, een tijd van versobering ook. De Advent is net zoals de veertigdaagse Vasten een periode van versobering, bezinning, ingetogenheid. Kerstmis […]

Over de nederigheid van Maria

Een vertelling over twee aanlokkelijke vrouwen, de ene is de trotse en de andere de nederige. Onze voorliefde voor een van die vrouwen bezegelt ons lot. De Moeder Gods sprak […]

Over de Misgewaden

Vóór de liturgische veranderingen van het Tweede Vaticaans Concilie was de betekenis van de misgewaden diepzinniger en waren de attributen talrijker, een weergave van de zo rijke traditie van de […]