Uit de Navolging van Christus: Het vermijden van overtollig gepraat

De Navolging van Christus Eerste Traktaat – Nuttige wenken voor het geestelijk leven Hoofdstuk 10: Het vermijden van overtollig gepraat. Mijd het rumoer van de mensen zoveel ge maar kunt, want de bemoeienis met wereldse dingen bezorgt ons veel hinder, ook al worden ze met een oprechte bedoeling ter sprake gebracht. Wij raken namelijk zo … More Uit de Navolging van Christus: Het vermijden van overtollig gepraat

“Eerherstel voor het leed dat Mij wordt aangedaan”

Ik wil graag even de boodschappen van ‘Eerherstel’ aanbevelen, dit zijn boodschappen die gegeven werden door Jezus en de H. Maagd aan een anonieme ziel, waarvan priester W. Tant de geestelijke leider is. Deze priester draagt elke dag in een klein kapelletje in Gits (bij Hooglede, Roeselare – in België) de H. Mis op, voorafgegaan … More “Eerherstel voor het leed dat Mij wordt aangedaan”

Het lijden van Christus – om dagelijks te overwegen

De grote heiligen deden het, en de Allerheiligste Maagd Maria als eerste: dagelijks het lijden overwegen van Jezus. De Heilige Maagd had in haar tuin bij haar huisje in Efeze de kruiswegstaties gemaakt en overwoog die elke dag. De Heilige Paulus van het Kruis, stichter van de Passionisten, overwoog dagelijks het lijden van de Heer, … More Het lijden van Christus – om dagelijks te overwegen

Gebed tot Jezus in doodsstrijd in de hof van Gethsemani

O Jezus, die in de overmaat van uw liefde en om de hardheid van onze harten te overwinnen, een overvloed aan genaden uitstort over ieder die uw allerheiligste lijden in de hof van Gethsemani overweegt en de godsvrucht daarvan bevordert, ik bid U, sta mij bij naar hart en ziel om dikwijls aan uw allerheiligste … More Gebed tot Jezus in doodsstrijd in de hof van Gethsemani