13 oktober 2017: 100ste verjaardag van het Zonnewonder te Fatima

13 oktober 2017 is de honderdste verjaardag van de laatste verschijning van O.L.Vrouw in Fatima. Op die dag vond het zonnewonder plaats als teken van de echtheid van de verschijning, maar ook als waarschuwing voor de naderende straf indien de mensheid zich niet zou bekeren. Twaalf dagen later zou de rampzalige Oktoberrevolutie in Rusland plaatsgrijpen, … More 13 oktober 2017: 100ste verjaardag van het Zonnewonder te Fatima

O.L.V. van Fatima – de verschijning van 13 juli en het geheim

“Ten slotte zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen.” 13 juli 1917 – Nooit voorzeker waren zoveel mensen in Fatima samen geweest. Voor één getuige van de vorige verschijning waren er deze keer honderd teruggekomen. Ze bevonden zich 13 juli 5 à 6000 mensen in de Cova da Iria, toen de kinderen aankwamen. Ook de vader en … More O.L.V. van Fatima – de verschijning van 13 juli en het geheim

Feest van O.L.Vrouw van Fatima – 100ste verjaardag 1ste verschijning

Vandaag is het exact 100 jaar geleden dat De H. Maagd in Fatima voor het eerst verscheen aan Jacinta, Francisco en Lucia. Het relaas van die eerste verschijning gaat als volgt: “Jacinta was 7 jaar geworden, zo vertelt Lucia, toen schoon en zonnig, gelijk zoveel andere, de dag aanbrak van 13 mei 1917. Toevallig – … More Feest van O.L.Vrouw van Fatima – 100ste verjaardag 1ste verschijning

Nieuwe website: Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria

100 jaar geleden zei de H. Maagd in Fatima aan Lucia dat God wenste dat de devotie tot haar Onbevlekt Hart zou worden verspreid. In 1925 verscheen Maria met het kind Jezus opnieuw aan Lucia, en Jezus vroeg haar om eerherstel tot het Onbevlekt Hart van Maria, om God en Maria te troosten voor de … More Nieuwe website: Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria

Akte van Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria

Gebed speciaal voor de Eerste Zaterdagen Heilige Maagd Maria, Moeder van God, Koningin van engelen en mensen, wij danken de allerheiligste, aanbiddelijke Drie-eenheid om de glorievolle voorrechten waarmee Zij U bekleed heeft. Wij geloven al wat de H. Kerk ons leert omtrent uw grootheden, uw macht, uw goedheid en uw deugden. Wij geloven bijzonder dat … More Akte van Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria

Enkele toewijdingsgebeden aan het Onbevlekt Hart van Maria

 Toewijding tot het Onbevlekt Hart (1) Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder, in algehele overgave aan God onze Heer, wijden wij ons toe aan Uw Onbevlekt Hart. Door U zullen wij tot Christus geleid worden, Uw Zoon en de eengeboren Zoon van God, en door Hem en met Hem tot de Eeuwige … More Enkele toewijdingsgebeden aan het Onbevlekt Hart van Maria

De drie verschijningen van de Engel van Portugal in 1916

In 1916 verscheen aan de drie zienertjes in Fatima driemaal de Beschermengel van Portugal en hij leerde hen twee gebeden en gaf hen de H. Communie. Dit was een soort voorbereiding op de verschijning van de H. Maagd. Eerste verschijning Lucia vertelt: “Wat betreft het tijdstip, denk ik, dat het gebeurde in de maanden van … More De drie verschijningen van de Engel van Portugal in 1916

De eerherstellende 5 zaterdagen met Biecht, Communie, Rozenhoedje en meditatie ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Op 10 december 1925 verscheen de H. Maagd aan Lucia met aan haar zijde een Jongetje, zwevend in een lichtende wolk. De H. Maagd legde haar hand op de schouder en toonde tegelijkertijd een hart dat ze in de andere hand hield, omgeven met doornen. Op hetzelfde ogenblik zei het Jongetje: “Heb medelijden met het … More De eerherstellende 5 zaterdagen met Biecht, Communie, Rozenhoedje en meditatie ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria