CATECHESE: Over de val van Adam

6de Les, Mech. Catech. 1ste Art.: Ik geloof in… Schepper van aarde. Wij hebben zondag gezien, hoe de mens geschapen is; nochtans is de mens hedendaags maar een ellendig schepsel, […]

Advent: een bezinning

Het is Advent, een tijd om tot bezinning te komen, een tijd van versobering ook. De Advent is net zoals de veertigdaagse Vasten een periode van versobering, bezinning, ingetogenheid. Kerstmis […]

De devotie van de drie Weesgegroetjes

De devotie van de drie weesgegroetjes is een devotie die door heel wat heiligen werd bevorderd, en bestaat uit het (geknield) bidden van drie Weesgegroetjes in de ochtend, als men […]

Over de nederigheid van Maria

Een vertelling over twee aanlokkelijke vrouwen, de ene is de trotse en de andere de nederige. Onze voorliefde voor een van die vrouwen bezegelt ons lot. De Moeder Gods sprak […]