De devotie van de drie Weesgegroetjes

De devotie van de drie weesgegroetjes is een devotie die door heel wat heiligen werd bevorderd, en bestaat uit het (geknield) bidden van drie Weesgegroetjes in de ochtend, als men […]

Over de nederigheid van Maria

Een vertelling over twee aanlokkelijke vrouwen, de ene is de trotse en de andere de nederige. Onze voorliefde voor een van die vrouwen bezegelt ons lot. De Moeder Gods sprak […]

CATECHESE: Over de schepping van de mens

6de les, Mech. Catech. 1ste art.: Ik geloof in… Schepper van aarde. De wereld was dus geschapen, beminde parochianen, maar alles wat op de wereld bestond, was onbekwaam de goedheid […]

Nieuwe folder over de H. Communie

Ik heb een nieuwe folder ontworpen over de H. Communie. Afgelopen zondag zat ik tijdens de Mis te mijmeren over een nieuwe folder over de Heilige Eucharistie. Kort nadien kreeg […]