Geloof

Zonder geloof kan men aan God niet behagen. En God vraagt van ons geen klein beetje geloof, maar een groot geloof, een geloof dat bergen kan verzetten. Geloof is één […]

Kroontje van het Kostbaar Bloed

Kroontje van het Kostbaar Bloed (zoals geopenbaard aan de H. Maria Magdalena van Pazzi) Op de grote kralen van de rozenkrans: Eeuwige Vader, ik offer U op door het Onbevlekt […]

Tentoonstellingen

Zowel in Nederland als in België heb je musea over heiligen – waar er heiligenbeelden te zien zijn van bekende en minder bekende heiligen. Beelden die gevrijwaard werden van het […]

Enkele evenementen

Graag wil ik enkele katholieke evenementen in West-Vlaanderen helpen promoten: -Op zondag 16 juni om 15u H. Eucharistieviering aan de kapel van de H. Judas Thaddeus, Gistelsesteenweg 241 in Jabbeke. […]

4 mei: feest van de H. Lijkwade

  4 mei is het Feest van de H. Lijkwade. Op deze dag kan men een volle aflaat verdienen door te Biecht en te Communie te gaan en de (een […]