Wie zondigt, misdoet tegen de Liefde

Toen één van de Farizeeën aan Jezus vroeg wat het voornaamste gebod is, antwoordde Hij: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en […]

CATECHESE: Over de Sacramenten der stervenden

Op aanvraag van iemand publiceren wij een sermoen van Kannunik D’Hoop over de laatste sacramenten: 32ste, 34ste en 35ste Les Mech. Catech. De liefdevolle Zaligmaker, die zelf al de bitterheid […]

CATECHESE: Over de val van Adam

6de Les, Mech. Catech. 1ste Art.: Ik geloof in… Schepper van aarde. Wij hebben zondag gezien, hoe de mens geschapen is; nochtans is de mens hedendaags maar een ellendig schepsel, […]

Advent: een bezinning

Het is Advent, een tijd om tot bezinning te komen, een tijd van versobering ook. De Advent is net zoals de veertigdaagse Vasten een periode van versobering, bezinning, ingetogenheid. Kerstmis […]