Getuigenis van Jill: uit de loge bevrijd

Jill schreef het boek “Ik keer terug naar mijn Vader – uit de loge bevrijd”, welke wij hebben uitgegeven. In onderstaande video vertelt ze wat over haar periode in de […]

De 22 Heilige Martelaren van Oeganda

Eerst in het midden der 19de eeuw dringen koene reizigers door in het geheimzinnige en onbekende binnenland van Afrika. Eén der schoonste zwarte rijken die ze er ontdekten is Oeganda. […]