De Verschijningen van de H. Maagd te Lourdes

Donderdag 11 februari 1858: de eerste ontmoeting Eerste verschijning. In het gezelschap van haar zuster en een vriendinnetje trekt Bernadette Soubirous naar Massabielle langs de Gave om er hout te […]

De helderziendheid van de H. Pater Pio

Voorvallen tijdens de biecht De moordenaar Treffend is volgende gebeurtenis: een moordenaar, aan wie zijn geweten geen rust liet, ging op zekere dag bij pater Pio biechten en hoopte door […]