Het Angelus

Vandaag – 25 maart – is het Maria Boodschap, het feest van de Aankondiging van de Engel Gabriël aan Maria dat zij zwanger zou worden van Jezus, door de werking […]

De ware ziekte

In het Evangelie staan er verschillende passages waarin de Heer ons duidelijk maakt dat het lichamelijk leven minder belangrijk is dan het leven van de ziel. Onze ziel leeft voor […]

Over de woorden van de consecratie

De consecratie is het meest wezenlijke deel van de H. Mis. Daar spreekt de priester de instellingswoorden uit over de pateen met de hosties en de kelk met de miswijn, […]