Eucharistische mirakelen en de heiligen

De geschiedenis getuigt van het feit dat tijdens de vervolgingen die plaatsgrepen in de vroege dagen van de Kerk, er vele martelaren stierven terwijl ze hun trouw zweerden aan het […]

Dinosauriërs en Genesis

Wie mijn boek “De evolutietheorie ontkracht” heeft gelezen, weet dat het mijn overtuiging is dat dinosauriërs grotendeels uitgeroeid werden tijdens de wereldwijde Zondvloed. Ik toon onder andere enkele afbeeldingen van […]

Wie zondigt, misdoet tegen de Liefde

Toen één van de Farizeeën aan Jezus vroeg wat het voornaamste gebod is, antwoordde Hij: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en […]

CATECHESE: Over de Sacramenten der stervenden

Op aanvraag van iemand publiceren wij een sermoen van Kannunik D’Hoop over de laatste sacramenten: 32ste, 34ste en 35ste Les Mech. Catech. De liefdevolle Zaligmaker, die zelf al de bitterheid […]