CATECHESE: Over het Geloof

(3de en 4de les, Mech. Catech.) 1ste Artikel: Ik geloof In de vorige onderrichting hebben wij geleerd dat alle Christenen verplicht zijn het Symbolum (Geloofsbelijdenis) te kennen en dikwijls op […]

De geschiedenis van O.L.V. van Boulogne

De devotie tot Onze Lieve Vrouw van Boulogne, Noord-Frankrijk, is wellicht één van de oudste bekende Mariale devoties in heel Europa. Het begon allemaal in het jaar 636, toen de […]

Over het Kruisteken

(2de Les, Mech. Catechismus) Ik wil u vandaag enige woorden zeggen over een zaak die u bekend is, die gij dagelijks doet, maar die nochtans bij velen misschien niet genoegzaam […]

De verschijningen te Garabandal: video

Van 1961 tot 1965, niet geheel toevallig tijdens de jaren van het 2de Vaticaans Concilie, verscheen de H. Maagd in een dorpje in het noorden van Spanje: Garabandal. Ook verscheen […]

De kracht van permanente aanbidding

Van 2008 tot 2010 stond Ciudad Juárez in noord-Mexico op de lijst van de meest gevaarlijke steden ter wereld, ten gevolge van drugs- en bendegerelateerd geweld. Nu wordt de stad, […]

De Wonderdadige Medaille

De Wonderdadige Medaille dankt haar oorsprong aan de Verschijningen van Maria in de Kapel van de Rue du Bac te Parijs, in 1830. Op zaterdag 27 november 1830 verscheen de […]