Jezus zoekt hostiezielen – offerzielen (3)

Noot: Nu wordt uitleg gegeven over de liefdesproef, volgende keer komt het levensprogramma. De liefdesproef Jezus: Het is goed dat ge de gedragslijn kent welke Ik voorstel aan de offerzielen. […]

Uit de geschriften van de H. Margareta-Maria

Wie het best weet zwijgen, zal er het best door worden onderwezen. Jezus tot Margareta-Maria Alacoque: “Heb aldus inwendig het stilzwijgen lief, spreek weinig tot de schepselen, veel tot God, […]

Over het paradijs en de zondeval

A.K. Emmerick verhaalt over de schepping van de mens, het paradijs en de zondeval: Adam en Eva Ik zag Adam niet geschapen in het paradijs, maar in de omgeving van […]

De Heilige Tekla, maagd en martelares

De Zalige Anna Katharina Emmerick verhaalt op 22 en 23 september 1821 het volgende: Toen ik gisteren Tekla’s relikwie ontving, zag ik de heilige uit de hoogte tot mij nederdalen, […]