Uit de boodschappen van San Damiano

Op 29 september 1961, op het feest van aartsengel Michaël in een klein dorp in het noorden van Italië, San Damiano, lag een nederige boerin en huismoeder op sterven. Ze heette […]

Over de werking van het H. Kruisrelikwie

Getuigenis van een zuster uit Californië Toen Priester John gewijd werd, kreeg hij als geschenk een metalen kruis, dat ergens achter een verborgen luikje een stukje bevatte (vermoedelijk) van het […]

Feest van de H. Aartsengel Michaël

Gebed van de H. Paus Leo XIII tot de H. Aartsengel Michaël (werd gebeden na iedere H. Mis; na het 2e Vat. Concilie werd dit afgeschaft): H. Aartsengel Michaël, verdedig […]

Leer over menswording en verlossing

Nog 12 april – Jezus hield vandaag ook voor de apostelen een heel diepzinnige en wonderbare onderrichting, die ik volledig gehoord heb. Hij zei duidelijk dat Hij niet door een […]

O.L.V. van de 7 Smarten

15 september is het feest van O.L.V. van de 7 Smarten. Hier geven wij het gebed tot de 7 smarten; wordt ook wel de rozenkrans van de 7 Smarten genoemd. […]

De ware nederigheid

Jezus dient Zijn leerlingen 12 april – In de namiddag zag ik Jezus, de apostelen en enkele leerlingen in Betsaïda. Vele leerlingen waren na een lange afwezigheid teruggekeerd: sommige kwamen […]