Noveen tot O.L.Vrouw van Fatima

Noveengebed tot O.L.V. van Fatima, te bidden van 4 tot 12 mei (de dag vóór het Feest van O.L.V. van Fatima). Meest Heilige Maagd, die zich verwaardigd heeft om naar […]

CATECHESE: Over de eeuwigheid

15de en 41ste Les, Mech. Cat. Gepredikt op den 4de Zondag na Pasen. XIIde Art: Ik geloof in het eeuwig leven Vado ad eum qui misit me, et nemo ex […]

Gebed gevraagd voor een bevriende priester

Mag ik om jullie gebed vragen voor een bevriende priester (tevens mijn biechtvader) die korte tijd geleden een zwaar hartaanval heeft gehad. Hij ligt in het ziekenhuis. Laten we bidden […]

De boodschap van de Engel aan Maria

Op 25 maart 1821 sprak A.K. Emmerick: Ik heb in de afgelopen nacht de boodschap als kerkelijk feest gezien en ontving nogmaals met beslistheid de verklaring dat de H. Maagd […]