Jezus zoekt hostiezielen – offerzielen (5)

Levensprogramma van de offerziel (deel 2) Gehoorzaamheid Aanhoor nu ook de les van de gehoorzaamheid. De meest gehoorzame hostieziel heeft het grootste krediet, en de grootste macht over Mijn Hart. […]

Jezus zoekt hostiezielen – offerzielen (3)

Noot: Nu wordt uitleg gegeven over de liefdesproef, volgende keer komt het levensprogramma. De liefdesproef Jezus: Het is goed dat ge de gedragslijn kent welke Ik voorstel aan de offerzielen. […]

Uit de geschriften van de H. Margareta-Maria

Wie het best weet zwijgen, zal er het best door worden onderwezen. Jezus tot Margareta-Maria Alacoque: “Heb aldus inwendig het stilzwijgen lief, spreek weinig tot de schepselen, veel tot God, […]

Over het paradijs en de zondeval

A.K. Emmerick verhaalt over de schepping van de mens, het paradijs en de zondeval: Adam en Eva Ik zag Adam niet geschapen in het paradijs, maar in de omgeving van […]