Oproep tot eerherstel

Gisteren vernam ik dat er een grote heiligschennis werd gepleegd in het heiligdom van Lourdes. Een zekere Franse “beeldende kunstenares” poseerde naakt vóór de grot, met enkel een blauwe sluier […]

Over de Misgewaden

Vóór de liturgische veranderingen van het Tweede Vaticaans Concilie was de betekenis van de misgewaden diepzinniger en waren de attributen talrijker, een weergave van de zo rijke traditie van de […]

Catechese: Over de Schepping

6de Les. Mech. Catech.  1ste art.: Ik geloof in God… Schepper In de laatste onderrichting over het Symbolum, hebben wij de betekenis uitgelegd van het woord Almachtig, en u getoond […]