De droogte is er niet zomaar

Ik vertel hier niet graag over, maar ik voel dat ik moet van de Heer. Over de extreme droogte en hitte die we nu meemaken. Niemand is niet op hoogte […]

Catechese: Over de Almacht van God

6de les Mech. Cat. 1ste Art.: Ik geloof in… den Vader Almachtig Aan God de Vader, eerste persoon van de H. Drievuldigheid, wordt, bij voorkeur onder alle andere volmaaktheden, de […]

Over afgoderij

De Mechelse Catechismus zegt over het Eerste Gebod: “Het eerste gebod van God gebiedt God alleen te aanbidden en Hem boven alles te beminnen.” God verbood de mensen een beeltenis […]