Nieuw boek: ‘Geestelijk voedsel’

Vandaag heb ik een nieuw boek gepubliceerd via de uitgeverij JEANNE D’ARC: ‘Geestelijk voedsel – Geloofsonderricht, bezinning, heiligenlevens, gebeden’. Het boek is geheel herwerkte en sterk uitgebreide versie van het […]

De Heilige Monica van Thagaste

Reeds vele jaren leed de Kerk in Afrika onder het onzalige Donatistische schisma, toen Monica er in 332 het levenslicht aanschouwde. Ook Thagaste, een klein en armoedig stadje in Noord-Afrika […]

Salus Credentium nummer 15

In dit nummer lezen we het vervolg van het leven van de H. Veronica Giuliani, die grote Italiaanse mystica die bij ons sterk onderbelicht is gebleven. Door haar levensbeschrijving in […]