Spring naar inhoud

De droogte is er niet zomaar

Een volledig verdroogde, ros geworden weide in de omgeving van Roeselare – België.

Ik vertel hier niet graag over, maar ik voel dat ik moet van de Heer. Over de extreme droogte en hitte die we nu meemaken.

Niemand is niet op hoogte van de huidige weersituatie: het is extreem droog, en in Vlaanderen (wellicht ook in Nederland) gaan we richting de droogte van 1976 en erger. Grote delen van West-Europa zijn kurkdroog. In Zweden beleven ze de warmste temperaturen sinds 250 jaar. Overigens is het in andere delen van de wereld (Japan, Canada, VS) ook bloedheet en kurkdroog. Allemaal toevallig? Te wijten aan klimaatopwarming door onze CO2-uitstoot?

Neen.

Op 23 juli 2017 (dus zo goed als precies een jaar geleden) kreeg ik een bijzondere droom. Ik kreeg het advies van een priester er (voorlopig) over te zwijgen, maar ik voel dat ik hem nu moet bekend maken. Ieder doet ermee wat hij wil. Het laatste wat ik wil is mijzelf hierdoor in de belangstelling zetten.

Droom over Gods straffen – 23- 7 – 2017

Ik was geheel in het wit en zat op een wit galopperend paard dat in de lucht zweefde. Toen moest ik het Godsgericht aankondigen. Ik rukte de rode mantel van kardinaal Danneels af en ik zei dat dit symbool was van al het vergoten bloed van de onschuldige kinderen door abortus. God is daar heel kwaad voor en zal de wereld straffen. Dan verscheen iemand met een zwarte cape. Ik zei dat dit symbool stond voor hoe zwartgeblakerd de zielen van de mensen zijn. Gods geduld is op en Hij zal straffen. Toen verscheen een gemaskerde beul van IS. Ik zei dat God kwaad is dat het Westen die terroristen heeft gesteund en dat Hij zou straffen.

Deze dingen zei ik tegen een mensenmenigte – ik voelde mij bovendien doordrongen van de H. Geest. Kort daarna werd ik wakker.

Dus samengevat: God zou straffen om drie redenen:

 1. abortus (het gruwelijk vermoorden van onschuldige kinderen – het is overigens een publiek geheim dat Kardinaal Danneels koning Boudewijn wilde overtuigen de abortuswet te ondertekenen – Kardinaal Danneels heeft zich niet verzet tegen die wet)
 2. de zonden van de mensheid die maar blijven toenemen
 3. het Westen dat IS heeft gesteund (“steun” aan de gematigde rebellen, en dus meehielp met de strijd tégen president Assad, waardoor vele christenen verkracht en vermoord zijn geweest)

Ik wist dus dat God zou handelen, maar ik wist niet wanneer en hoe. Maar er was een teken welke de straf heeft aangekondigd, en iedereen heeft het gezien: de bizarre oranje lucht in oktober vorig jaar, veroorzaakt door saharazand en rook van Portugese bosbranden. Bijna heel West-Europa was er getuige van:

De lucht zoals die eruitzag in de voormiddag van 17 oktober 2017.

Toen ik dat zag, vond ik het maar akelig. Ik wist toen ook dat dit niet zomaar een “toevallig” verschijnsel was, maar dat dit een teken was. Het was een teken van een naderende straf. Nu is het duidelijk: het is wellicht de langdurige hitte en droogte die we nu meemaken.

De wereld schreeuwt moord en brand: het klimaat verandert en we moeten actie ondernemen en de CO2 uitstoot inperken, we moeten het klimaat redden enz. Maar de hele klimaathetze is een afleiding van waar het echt over gaat.

Ja, we moeten zorg dragen voor de natuur, en geen afval achterlaten in het bos enz, maar het klimaat (het weer) wordt door God bestuurd. CO2 heeft quasi geen invloed op het klimaat, enkel dat de planten beter groeien – want verhoogde CO2 wordt toegepast in bepaalde kweekserres. Extremen in het weer zijn van alle tijden. Zo was de zomer van 1976 extreem en het temperatuurrecord van 38,8°C in Ukkel dateert van 1947! De droogste meimaand is nog altijd die van 1901. Veel (nog steeds niet gebroken) records van neerslag, storm, hitte, enz, sinds het begin van de metingen (1883) dateren van begin tot halverwege de vorige eeuw! Klimaatverandering? Hmm…

De wereld is dus niet zozeer vervuild door CO2-uitstoot, maar het is een geestelijke vervuiling: de wereld is vooral bevuild door de zonden van de mensheid.

Wie denkt dat God niet straft, zit op een dwaalspoor. Wie zijn eigen kinderen bemint, straft die ook als ze misdaan hebben. God liet aan de H. Don Bosco meermalen via een droom weten dat er in het volgende jaar een straf zou komen. Zo was dat het geval voor 1868. Ik citeer uit ‘De dromen van Don Bosco‘:

Profetie voor 1868

[…]

Cholera

Wij verlieten nu de vlakte van de dood en geraakten in een ander deel van den hof. Na enige tijd hoorden we luidkeels roepen: “vluchten wij van hier, vluchten wij om toch niet allen om te komen.” En ik zag een grote mensendrom al schreeuwende voortvluchten en bijwijlen struise, gezonde mannen ter aarde zinken en sterven. -“Waarom vlucht gij?”, vroeg ik aan één van die verschrikten – “De cholera doodt er zovelen en zo wij niet vluchten, sterven we allen.” – “Maar wat zie ik, overal dus de dood?” – “Grote cholera in 1868, sprak mijn gids (Engelbewaarder) ernstig. Hoe is het mogelijk? De cholera in de winter? -“In Calibrië sterven er reeds 50 per dag.

Hongersnood

We gaan weer verder en ontmoeten een eindeloze menigte bleek-uitgeteerde en uitgemergelde mensen met verscheurde klederen aan. Ik kon de oorzaak dier uitputting niet vermoeden en vroeg aan mijn geleider: “Wat hebben dezen? Wat betekent dat?” – “Grote hongersnood in 1868. Weet gij niet dat deze niets bezitten om hun honger te stillen?” – “Hoe? In zulken deerniswekkende toestand door den honger?”

De menigte weende om brood, doch vond er geen; ze zocht water om de brandende dorst te lessen, maar nergens was er te putten. Vol ontzetting zei ik tot de gids: “Maar dan vallen dit jaar alle kwalen op onze ongelukkige aarde. Bestaat er soms geen middel om die rampen van de mensen af te keren?” – “Zeker, er is een middel: indien alle mensen eendrachtig de zonden wilden verfoeien, Jezus eren in het Tabernakel, en Maria die zo onwaardig verlaten is, aanroepen.”

“Is die hongersnood geestelijk of lichamelijk?” – “Beiderlei. Aan het ene zullen zij behoefte hebben omdat zij het verstoten, aan het andere omdat zij het niet kunnen bereiken.” – “Zal het Oratorium van die rampen gevrijwaard blijven? Zullen mijn jongens ook vallen onder de cholera?” vroeg ik. De gids beschouwde mij van het hoofd tot de voeten. Dan sprak hij: “Op een voorwaarde: indien al uw kinderen eenparig de zonde buitensluiten en Jezus en Maria eren, dan zullen zij gespaard blijven. Alles immers verkrijgt men met deze heilmiddelen, en zonder hen niets. Een enkele doodzonde kan volstaan om Gods toorn en de cholera over het Oratorium neer te trekken.” – “En hebben mijn kinderen ook te lijden van de hongersnood?” – “Uw kinderen blijven van de gevolgen van die hongersnood niet uitgesloten.”[…]

En de profetie ging in vervulling.

Idem met de voorspelling van O.L.Vrouw in La Salette. Daar kondigde de Heilige Maagd een straf aan omdat de mensen almaar vloekten, op de vastendagen vlees aten en de boeren op zondag werkten:

“Kom dichter bij, mijn kinderen, weest niet bevreesd; Ik ben hier om u een groot nieuws te verkondigen” Toen sprak de Moeder Gods, terwijl tranen uit Haar mooie ogen begonnen te stromen op 19 september 1846 de volgende zeer merkwaardige boodschap:

“Als Mijn volk zich niet wil onderwerpen ben Ik gedwongen de arm van Mijn Zoon te laten gaan. Hij is zo zwaar en zo drukkend dat Ik hem niet langer kan tegenhouden.”

“Als Ik wil dat Mijn Zoon zich niet van u afkeert ben ik genoodzaakt hem onophoudelijk voor jullie ten beste te spreken. Maar jullie, jullie trekken er zich niets van aan. Ik heb u zes dagen gegeven om te werken, ik heb mezelf de zevende dag voorbehouden en gij wilt hem Mij niet toestaan. Als de oogst verrot dan is dat alleen uw eigen schuld. Ik heb het u vorig jaar getoond met de aardappelen en ge hebt er u niets van aangetrokken. Wanneer ge er vond die rot waren vloekten jullie en brachten er de naam van Mijn Zoon bij te pas. Zij zullen verder rotten en met Kerstmis zullen er geen meer zijn. De noten zullen slecht worden en de druiven zullen verrotten. Er zal een grote hongersnood komen maar voordat die komt zullen de kleine kinderen onder de 7 jaar door een siddering bevangen worden en sterven in de handen van hen die ze vasthouden…”

[…] Verder drong de Moeder Gods erop aan dat men God niet vervloekt en de schuld geeft voor alles wat verkeerd gaat en ze vraagt om de zondag te eren als de dag des Heren. Ze vraagt ook aan de kinderen om iedere morgen en avond één Onze Vader en één Wees gegroet te bidden en meer als het kan. Ze vraagt ook de vasten te onderhouden. Ze zegt letterlijk : “In de vasten gaat men naar de beenhouwerij als honden !” Ze sprak echter ook de volgende bemoedigende woorden als men naar Haar luistert: “Als ze zich zullen bekeren dan zullen de stenen en rotsen veranderen in graanhopen en de aardappelen zullen gezaaid liggen op de akkers.”

De profetie ging in vervulling: de straf kwam er.

In Fatima kondigde de H. Maagd ook een straf aan indien de mensen zich niet zouden bekeren: de Tweede Wereldoorlog – en dit zou voorafgegaan worden door een teken aan de hemel. Dat teken was het noorderlicht in januari 1938.

En zoals we weten ging ook hier de profetie in vervulling.

Laten wij dus vooral één ding doen: niet ophouden met bidden en eerherstel brengen. Denken we dan vooral aan de gebeden van de Engel van Fatima:

Mijn God, ik geloof in U, ik aanbid U, ik hoop op U en ik bemin U. Ik vraag u vergiffenis voor hen die niet in U geloven, U niet aanbidden, niet op U hopen en U niet beminnen. (3x)

Allerheiligste Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid U diep en ik offer U op, het allerkostbaarste Lichaam en Bloed, de ziel en de Godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels van de wereld, tot eerherstel voor de versmadingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor Hij beledigd wordt. En om de oneindige verdiensten van Zijn allerheiligste Hart en van het Onbevlekt Hart van Maria bid ik U om de bekering van de arme zondaars.

Ook het kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid is een heel krachtig gebed.


Gebed voor regen (uit het missaal):

O God, in wie wij leven, ons bewegen en zijn, geef ons de nodige regen opdat wij, voldoende geholpen door tijdelijke middelen, met meer vertrouwen de hemelse goederen betrachten. Door Jezus Christus onze Heer, die met God de Vader en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Geef ons, smeken we, o Heer, heilzame regen; en stort genadig over het verdroogde aanschijn van de aarde hemelse stromen uit, door Christus onze Heer. Amen.

Lees meer over de zomer van 1976

Lees meer over de zomer van 2018

2 Comments »

 1. Dank u wel, Michael voor het artikel. Ik schrijf je om je wat steun te geven. Ik ben een 64 jarige pratikerend katholiek, ga regelmatig te biechten en communieer zeker elke zondag / en ook wel in de week ( kerkje van Br Isidoor te Kortrijk )

  Het gaat inderdaad slecht in onze maatschappij / waar er geen Godsbesef en zondebesef meer is. Maar daar tegenover zijn er toch velen ( denk ik ) in staat van genade. En Paris Chartres 2018 was zo een gebeuren , dat voorzeker de goede God behaagt heeft.

  OLVrouw gaat overwinnen

  Christelijke groetjes

  Andre

  Verstuurd vanaf mijn iPad

  >

  Like

  • Er zijn er inderdaad nog een aantal goeden, Paris-Chartres zal zeker God aangenaam zijn geweest, en zo zijn er wel meer dingen. 5 goede zielen gingen de ramp over Sodom en Gomorra kunnen afwenden… Een kleine akte van eerherstel betekent zoveel voor God.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: