CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 11: Van daar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden

1. Deze woorden: “Van daar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden”, betekenen dat op het einde van de wereld Jezus zichtbaar en met grote heerlijkheid alle mensen zal komen oordelen en iedereen zal belonen naar zijn werken. 2. “De levenden”, betekent voor ons: de rechtvaardigen en de zondaars; diegenen die nog leven … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 11: Van daar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden

Uit de Navolging van Christus: Het vermijden van overtollig gepraat

De Navolging van Christus Eerste Traktaat – Nuttige wenken voor het geestelijk leven Hoofdstuk 10: Het vermijden van overtollig gepraat. Mijd het rumoer van de mensen zoveel ge maar kunt, want de bemoeienis met wereldse dingen bezorgt ons veel hinder, ook al worden ze met een oprechte bedoeling ter sprake gebracht. Wij raken namelijk zo … More Uit de Navolging van Christus: Het vermijden van overtollig gepraat

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 10: Die zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader

1. In de geloofsbelijdenis staat dat Jezus “zit”, om ons te leren dat Hij in de hemel rust en een eeuwig geluk geniet. 2. Jezus zit in de hemel als een koning op zijn troon en als een rechter op zijn rechterstoel. In die tweevoudige hoedanigheid oefent Hij de wetgevende en de rechterlijke macht uit … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 10: Die zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader

Ik vraag om jullie gebed om Jezus ‘te redden’

Nee, ik weet het wel, Jezus is onze Redder, maar ik wil Jezus in zijn heilig Sacrament redden/ laten weghalen uit een museumdepot. Korte geschiedenis In Middelburg gebeurde in 1374 in het Augustijnerklooster aldaar een Eucharistisch Mirakel, toen iemand in staat van doodzonde te Communie ging en op de hostie beet. De Hostie veranderde in … More Ik vraag om jullie gebed om Jezus ‘te redden’