Uit de Navolging van Christus: Het vermijden van overtollig gepraat

De Navolging van Christus Eerste Traktaat – Nuttige wenken voor het geestelijk leven Hoofdstuk 10: Het vermijden van overtollig gepraat. Mijd het rumoer van de mensen zoveel ge maar kunt, want de bemoeienis met wereldse dingen bezorgt ons veel hinder, ook al worden ze met een oprechte bedoeling ter sprake gebracht. Wij raken namelijk zo … More Uit de Navolging van Christus: Het vermijden van overtollig gepraat

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 10: Die zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader

1. In de geloofsbelijdenis staat dat Jezus “zit”, om ons te leren dat Hij in de hemel rust en een eeuwig geluk geniet. 2. Jezus zit in de hemel als een koning op zijn troon en als een rechter op zijn rechterstoel. In die tweevoudige hoedanigheid oefent Hij de wetgevende en de rechterlijke macht uit … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 10: Die zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader

Ik vraag om jullie gebed om Jezus ‘te redden’

Nee, ik weet het wel, Jezus is onze Redder, maar ik wil Jezus in zijn heilig Sacrament redden/ laten weghalen uit een museumdepot. Korte geschiedenis In Middelburg gebeurde in 1374 in het Augustijnerklooster aldaar een Eucharistisch Mirakel, toen iemand in staat van doodzonde te Communie ging en op de hostie beet. De Hostie veranderde in … More Ik vraag om jullie gebed om Jezus ‘te redden’

Het Sterrenkransje of het Kroontje van de Allerheiligste Maagd

✵ Het Sterrenkransje ✵ Kroontje van de Allerheiligste Maagd Inleiding: Laat toe dat ik U prijs, o gezegende Maagd. Verleen mij sterkte tegen Uw vijanden. Geloofsbelijdenis Onze Vader… Wij herdenken Uw… Goddelijk Moederschap. Wees gegroet… ongerepte Maagdelijkheid. Wees gegroet… onbevlekte Ontvangenis en Uw smetteloos leven. Wees gegroet… gehele rijkdom van deugden en eigenschappen. Wees gegroet… … More Het Sterrenkransje of het Kroontje van de Allerheiligste Maagd

Evolutie? De kwestie van “levende fossielen”

Het bewijs dat de aarde jong is, vloeit voort uit het fossielenbestand. Alle fossielen zijn niet ouder dan 6000 jaar, ondanks wat de vele “geleerde” wetenschappers hierover beweren. Bewijs is dat zacht weefsel (zoals rode bloedcellen en collageencellen en proteïnen zoals keratine en collageen) wordt teruggevonden in zogenaamde miljoenen jaren oude fossielen en de fossielen … More Evolutie? De kwestie van “levende fossielen”