Spring naar inhoud

Advent: een bezinning

Het is Advent, een tijd om tot bezinning te komen, een tijd van versobering ook. De Advent is net zoals […]

Genesis ›

Film: Is Genesis geschiedenis?

Ik zou graag volgende Amerikaanse documentaire willen aanbevelen, welke op een heel heldere en duidelijke manier komaf maakt met de […]

Catechese ›

gebeden ›

Oproep tot eerherstel

Gisteren vernam ik dat er een grote heiligschennis werd gepleegd in het heiligdom van Lourdes. Een zekere Franse “beeldende kunstenares” […]

De Goddelijke Barmhartigheid

Op 22 februari 1931 verscheen Jezus aan de H. Zr. Faustina zoals op de afbeelding hierboven, en Hij sprak tot haar “Maak een […]

Het Heilig Sacrament ›

Mariale verschijningen ›

Het Groene Scapulier

I. Zijn ontstaan Het groene scapulier, of scapulier van het Onbevlekt Hart van Maria wordt zeer ten onrechte “scapulier” genoemd; […]

Verschijningen en Mirakels ›

Advent: een bezinning

Het is Advent, een tijd om tot bezinning te komen, een tijd van versobering ook. De Advent is net zoals […]