CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 9: Die opgevaren is ten hemel

1. Deze woorden: “die opgestegen is ten hemel”, betekenen dat Jezus Christus, veertig dagen na zijn verrijzenis, door zijn eigen macht ten hemel is opgestegen, in de aanwezigheid van een groot aantal van zijn leerlingen. 2. Voor zijn Hemelvaart was Jezus Christus in de hemel als God, maar niet als mens. Sinds zijn Hemelvaart is … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 9: Die opgevaren is ten hemel

Uit de Navolging van Christus: Godvruchtige aansporing tot de H. Communie – Hoofdstuk 2 en 3

De Navolging van Christus Vierde traktaat – Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie “Komt allen tot Mij die uitgeput onder lasten gebukt gaat; en Ik zal u rust en verkwikking geven,” zegt de Heer (Mt. 11 : 28). “Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld” (Joh.  … More Uit de Navolging van Christus: Godvruchtige aansporing tot de H. Communie – Hoofdstuk 2 en 3

“Eerherstel voor het leed dat Mij wordt aangedaan”

Ik wil graag even de boodschappen van ‘Eerherstel’ aanbevelen, dit zijn boodschappen die gegeven werden door Jezus en de H. Maagd aan een anonieme ziel, waarvan priester W. Tant de geestelijke leider is. Deze priester draagt elke dag in een klein kapelletje in Gits (bij Hooglede, Roeselare – in België) de H. Mis op, voorafgegaan … More “Eerherstel voor het leed dat Mij wordt aangedaan”

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 8: En de derde dag verrezen uit de doden

1. Deze woorden: “de derde dag verrezen uit de doden”, betekenen dat Jezus Christus, op de derde dag van zijn dood, zijn ziel met zijn lichaam verenigde; levend werd; en verheerlijkt uit zijn graf opstond. Dit deed Hij door de uitwerking van zijn almacht. 2. Het lichaam had geen drie volle dagen in het graf … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 8: En de derde dag verrezen uit de doden

Staan of knielen?

Welke houding dienen wij aan te nemen tegenover het Heilig Sacrament? Blijven we rechtstaan of knielen we? Nog te vaak zie ik mensen, vaak gelovigen, die wel zouden kunnen knielen, maar het toch niet doen. Eerbied voor wereldse koningen In vroegere tijden knielden de hofdienaren, de ridders, de knechten en uiteindelijk alle onderdanen neer voor … More Staan of knielen?

Tentoonstelling Eucharistische Mirakelen van Nederland en België in het Oude Klooster Maleizen

Vanaf 19 december 2017 kunt u in het Oude Klooster Maleizen de tentoonstelling bezichtigen over de Eucharistische Mirakelen in Nederland en België. In de periode van de 13de tot de 17de eeuw vonden er 7 Eucharistische Mirakelen in België en 10 in Nederland plaats. Vele van deze mirakelen zijn geheel in de vergetelheid geraakt. De … More Tentoonstelling Eucharistische Mirakelen van Nederland en België in het Oude Klooster Maleizen

Uit de Navolging van Christus: Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie – Hoofdstuk 1

De Navolging van Christus Vierde traktaat – Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie “Komt allen tot Mij die uitgeput onder lasten gebukt gaat; en Ik zal u rust en verkwikking geven,” zegt de Heer (Mt. 11 : 28). “Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld” (Joh.  … More Uit de Navolging van Christus: Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie – Hoofdstuk 1

Onbevlekte Ontvangenis van Maria – CATECHESE: Over de voorrechten van Maria

Benedicta es tu, Virgo Maria, a Domino Deo Proa omnibus mulieribus Wij vieren heden, Beminde Parochianen, de feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis der Allerheiligste Maagd Maria. Na de feestdag van haar Hemelvaart, die de bekroning is van haar deugdzaam leven, wordt deze dag terecht als de grootste van al haar feestdagen gehouden, daar hij de … More Onbevlekte Ontvangenis van Maria – CATECHESE: Over de voorrechten van Maria