Uit de Navolging van Christus: Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie – Hoofdstuk 1

De Navolging van Christus Vierde traktaat – Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie “Komt allen tot Mij die uitgeput onder lasten gebukt gaat; en Ik zal u rust en verkwikking geven,” zegt de Heer (Mt. 11 : 28). “Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld” (Joh.  … More Uit de Navolging van Christus: Godvruchtige aansporing tot de Heilige Communie – Hoofdstuk 1

Onbevlekte Ontvangenis van Maria – CATECHESE: Over de voorrechten van Maria

Benedicta es tu, Virgo Maria, a Domino Deo Proa omnibus mulieribus Wij vieren heden, Beminde Parochianen, de feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis der Allerheiligste Maagd Maria. Na de feestdag van haar Hemelvaart, die de bekroning is van haar deugdzaam leven, wordt deze dag terecht als de grootste van al haar feestdagen gehouden, daar hij de … More Onbevlekte Ontvangenis van Maria – CATECHESE: Over de voorrechten van Maria

Uit de dromen van Don Bosco: De Deugd van Zuiverheid

Don Bosco vertelt: ’t Gebeurde tijdens de nacht tussen de 14de en de 15de juni. ‘k Had mij ter ruste begeven en was een weinig ingedoezeld als plots een zware slag op de beddeplank mij wakker schrok. Ik richtte mij halvereind, keek langs alle kanten rond doch zag niets. ‘k Heb zeker gedroomd, peinsde ik, … More Uit de dromen van Don Bosco: De Deugd van Zuiverheid

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 7: Die nedergedaald is ter helle

1. De eerste woorden van dit artikel (“Die nedergedaald is ter helle”) betekenen dat Jezus Christus’ ziel naar de hel neerdaalde, nadat Hij gestorven was. Zijn ziel verbleef in de hel zolang zijn lichaam in het graf lag. God de Zoon verbleef dus gelijktijdig in het graf én in de hel. Dit is perfect mogelijk, … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 7: Die nedergedaald is ter helle

Het Scheppingsverhaal dient letterlijk genomen te worden

Enkele dagen geleden had ik een droom. Ik was in een grote stad ergens in het buitenland, wellicht Amerika, en ik stond voor een groot nieuw winkelcentrum die ze over een straat hadden gebouwd. Op het trottoir stonden grote bewegwijzeringen met o.a. in het groot ‘Missing Link’ met een pijl naar het museum waar dit … More Het Scheppingsverhaal dient letterlijk genomen te worden

Missies in Afrika: Stichting Awaka – Hoop voor Oeganda – enkele verhalen

Enkele weken geleden kwam Sander Kesseler, 37 jaar, bij mij op bezoek om prentjes en ander devotiemateriaal mee te nemen om die dan uit te delen in zijn missie in Oeganda. Hij zei dat hij mij kende van mijn blogs. Sander studeerde aan het Grootseminarie van ’s Hertogenbosch maar werd nooit tot priester gewijd vanwege … More Missies in Afrika: Stichting Awaka – Hoop voor Oeganda – enkele verhalen

Verschijning van De H. Maagd te Pellevoisin, Frankrijk, 1876

Achtentwintig kilometer van de hoofdstad Chateaurouy van het Franse departement Indre ligt het onaanzienlijk dorpje Pellevoisin, in de schaduw van het oude kasteel du Mée. in dat verloren oord nu werd een arm vrouwtje van 32 jaar, een zeer zuivere ziel, Estella Faguette, in 1876 vereerd met een bezoek van de H. Maagd. “U heb … More Verschijning van De H. Maagd te Pellevoisin, Frankrijk, 1876

Over de devotie tot en de werking van relikwieën

Vandaag gedenken we alle heiligen van de Kerk – het is immers Allerheiligen. Eén van de wijzen waarop de heiligen worden vereerd, is door middel van relikwieën. Relikwieën zijn vandaag de dag redelijk in de vergetelheid geraakt. In kerken worden ze zelden nog ter verering aan de gelovigen aangeboden. Vaak liggen ze in een oude … More Over de devotie tot en de werking van relikwieën

CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 6: Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven

1. Het mysterie van de verlossing is het mysterie van God de Zoon die op het kruis gestorven is om alle mensen te verlossen. 2. De woorden “geleden onder Pontius Pilatus” betekenen dat Jezus Christus geestlijke en lichamelijke armoede en verdrukking heeft geleden toen Pontius Pilatus als Romeins bestuurder over Judea heerste. 3. Geestelijk werd … More CATECHISMUS: Over de geloofsbelijdenis – Les 6: Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven